دوشنبه - ۳ مهر ۱۳۹۶
Untitled Document
34 از 836
 
برو به شماره
بررسي تأثیر مکمل کلسیتریول بر گلوکز خون، انسولین، هموگلوبین A1C ، پروفایل لیپیدی و شاخص های استرس اکسیداتیو در بیماران هیپرلیپیدمیک مبتلا به دیابت نوع 2 ،شیراز، 1388.
کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران : کد ثبت : IRCT138806282480N1
روز ثبت نام : شنبه - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۹
زمان ثبت : ثبت گذشته نگر
   
وضعیت بیمار گیری : بیمار گیری تمام شده است
زمان مورد انتظار برای شروع بیمار گیری : 1388-05-10
زمان مورد انتظار برای اتمام بیمار گیری : 1388-10-10
   
نام علمی مطالعه : بررسي تأثیر مکمل کلسیتریول بر گلوکز خون، انسولین، هموگلوبین A1C ، پروفایل لیپیدی و شاخص های استرس اکسیداتیو در بیماران هیپرلیپیدمیک مبتلا به دیابت نوع 2 ،شیراز، 1388.
خلاصه مطالعه در 250 کلمه :

پس از جلب رضایت بیمار و گرفتن رضایتنامه کتبی، برای هر فرد 2 فرم پرسشنامه مربوط به مشخصات بیمار و پرسشنامه یادآمد 24 ساعته تکمیل می گردد. سپس این بیماران طبق پروتکل Balance Block Randomization (BBR) به دو گروه تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت 3 ماه تحت درمان با کلسیتریول با دوز روزانه 0.5 میکروگرم قرار گرفتند و گروه کنترل نیز روزانه 2 کپسول پلاسبو دریافت کردند. در هفته های صفر و 6 و 12 نمونه خون ناشتا گرفته شد.

   
نام عمومی مطالعه : بررسي تأثیر مکمل کلسیتریول بر کنترل دیابت و کاهش عوارض دیابت در بیماران هیپرلیپیدمیک مبتلا به دیابت نوع 2 ،شیراز, 1388.
هدف اصلي مطالعه : درماني
شرایط عمده ورود به و خروج از مطالعه : معیارهای ورود به مطالعه: سن بالای 30 سال، هموگلوبین A1C معادل یا کمتر از 8 درصد ، گلوکز خون ناشتا معادل یا کمتر از 160 میلی گرم در دسی لیتر و LDL کلسترول معادل یا کمتر از 150 میلی گرم در دسی لیتر. از نظر عملکرد کبدی و کلیوی نرمال بوده، و نیز سابقه سنگ کلیه نداشته باشند. انسولین دریافت نکنند. هیپرکلسمی در آنان دیده نشود. معیار خروج از مطالعه: مصرف مکمل های ویتامین D، بارداری، استعمال دخانیات، مواجهه با پرتو های فرابنفش با اهداف پزشکی و در مانی، هیپرکلسمی، هیپرپاراتیروئیدیسم،
حداقل سن : سال: 30         
حداکثر سن : سال: 150         
جنسیت : هر دو جنس
   
بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه 1 : دیابت ملیتوس
کد بیماری یا وضعیت مطالعه در ICD-10 : E11
توصیف کد بیماری یا وضعیت مورد مطالعه در ICD-10 : Non-insulin-dependent diabetes mellitus
   
مداخلات1 : دریافت روزانه 0.5 میکروگرم کلسیتریول به مدت 3 ماه
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دارو
مداخلات2 : دریافت پلاسیبو به مدت 3 ماه
طبقه بندی مداخله : مداخله با دارونما
   
متغیر پيامد اولیه1 : قند خون
مقاطع زمانی اندازه گیری : سه مرتبه در طول سه ماه، با فاصله زمانی یک ماه و نیم
نحوه اندازه گیری متغیر : با استفاده از دستگاه auto analyser
متغیر پيامد اولیه2 : انسولین سرم
مقاطع زمانی اندازه گیری : سه مرتبه در طول سه ماه، با فاصله زمانی یک ماه و نیم
نحوه اندازه گیری متغیر : با استفاده از کیت monobind با روش Eliza
   
متغیر پیامد ثانویه 1 : هموگلوبین A1C
مقاطع زمانی اندازه گیری : ابتدا و انتهای مطالعه، با فاصله 3 ماه
نحوه اندازه گیری متغیر : ابتدا و انتهای مطالعه، با فاصله 3 ماه
متغیر پیامد ثانویه 2 : مالون دی آلدهید
مقاطع زمانی اندازه گیری : در ابتدا و انتهای مطالعه، با فاصله زمانی 3 ماه
نحوه اندازه گیری متغیر : در ابتدا و انتهای مطالعه، با فاصله زمانی 3 ماه
متغیر پیامد ثانویه 3 : پروفایل لیپیدی
مقاطع زمانی اندازه گیری : در ابتدا ، وسط و انتهای مطالعه، با فاصله زمانی 1.5 ماه
نحوه اندازه گیری متغیر : در ابتدا ، وسط و انتهای مطالعه، با فاصله زمانی 1.5 ماه
متغیر پیامد ثانویه 4 : اینترلوکین 1
مقاطع زمانی اندازه گیری : 2 مرتبه با فاصله 3 ماه
نحوه اندازه گیری متغیر : 2 مرتبه با فاصله 3 ماه
متغیر پیامد ثانویه 5 : اینترلوکین 6
مقاطع زمانی اندازه گیری : 2 مرتبه با فاصله 3 ماه
نحوه اندازه گیری متغیر : 2 مرتبه با فاصله 3 ماه
متغیر پیامد ثانویه 6 : اینترلوکین 18
مقاطع زمانی اندازه گیری : 2 مرتبه با فاصله 3 ماه
نحوه اندازه گیری متغیر : 2 مرتبه با فاصله 3 ماه
متغیر پیامد ثانویه 7 : CRP
مقاطع زمانی اندازه گیری : 2 مرتبه با فاصله 3 ماه
نحوه اندازه گیری متغیر : 2 مرتبه با فاصله 3 ماه
فاز کارآزمایی : 2-3
حجم نمونه كل : 70 بیمار (35 مداخله و 35 کنترل)
تصادفی سازی : اختصاص تصادفی به گروه های مداخله و کنترل
آزمایش کور : دو سویه کور
دارو نما : دارد
اختصاص گروه های مطالعه : موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه :
   
نام مرکز 1 : درمانگاه شهید مطهری شیراز
کشور ایران
مشخصات کامل : شیراز، درمانگاه شهید مطهری،
شیراز
فارس

   
نام تائيديه كميته هاي اخلاق 1 : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ تائید 1388/5/12
شماره مجوز 88-4617
مشخصات کامل : شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز
فارس
ایران
   
حمایت کنندگان مالی 1 : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام فرد پاسخگو دکتر محمد حسین دباغ منش
مشخصات کامل : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز
فارس
ایران

00987112357282


vcrhead@sums.ac.ir
   
فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه مرضیه اکبرزاده
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده بهداشت و تغذیه،
مدرک/سمت دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه، گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مشخصات کامل : شیراز، دانشکده بهداشت و تغذیه، گروه تغذیه
شیراز
فارس
ایران
7153675541
00987117251001
009809173059840
009807117260225
marzieh_akbarzadeh@yahoo.com
   
فرد مسئول علمي مطالعه دکتر محمد حسن افتخاری
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده بهداشت و تغذیه، گروه تغذیه
مدرک علمی PHD تغذیه، دانشیار گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مشخصات کامل : شیراز، دانشکده بهداشت و تغذیه، گروه تغذیه
شیراز
فارس
ایران
7153675541
00987117251001
00989177088717
00987117260225
eftekharim@sums.ac.ir
   
فرد مسئول بروز رساني اطلاعات مرضیه اکبرزاده
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدرک / سمت دانشجوی کارشناسی ارشد
مشخصات کامل : شیراز، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت و تغذیه
شیراز
فارس
ایران
   
ثبت کننده این کارآزمایی : محمد حسن    افتخاری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بلوار رازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده بهداشت و تغذیه
شیراز
فارس
ایران
تلفن :00987117251001
دورنگار: 00987117260225
eftekharim@sums.ac.ir